Leden werkgroep
Hedwig Niessen
Geert Snijders
Hans Verboom
Marijke Wegerif

Contact
Hans Verboom
hyverboom@planet.nl

Activiteiten
• Het Kastanjeplein aantrekkelijk maken en houden voor jeugd tot 10 jaar
• De politie informeren bij overlast door jongeren
• Het zomerfeest, Halloween en ijsbaan organiseren