Maak het mee in de Bomenbuurt

Welkom op de website van de Bewoners Organisatie Bomenbuurt (BOB) in Den Haag. Deze website is nog in ontwikkeling. Niet alles ‘doet het al’.

Sinds 1981 zetten we ons in voor een goed woon en -leefklimaat in onze wijk.

De Bomenbuurt is een aantrekkelijke wijk om in te wonen, te werken, te winkelen, uit te gaan en te leren en veel vrijwilligers werken onder onze paraplu om dat zo te houden en zelfs te verbeteren.

De beroemde architect Berlage ontwierp het stratenplan van de Bomenwijk en in grote lijnen de verschillende type woningen die de straten in de wijk een eigen en van elkaar verschillend karakter geven. De ligging is aantrekkelijk: vlak achter de duinen, dicht bij het Segbroekpark waar de Haagse beek stroomt, in een wip ben je in het centrum van Den Haag.

Dwars door de wijk loopt de Fahrenheitstraat, een drukke winkelstraat met supermarkten maar ook gespecialiseerde kleinere winkels. In en om de Fahrenheitstraat zijn restaurants, koffietentjes en cafés.

Verspreid in de wijk zijn er scholen voor basisonderwijs en middelbaar onderwijs, er is kinderopvang én er zijn voorzieningen voor ouderen.

Uiteraard kennen wij ook uitdagingen: het vergroenen en verduurzamen van onze wijk, het verkeer veilig houden of een net straatbeeld bevorderen. Zaken waar veel bewoners aan werken. En niet alleen aan dit soort serieuze zaken, ook aan feestelijke activiteiten zoals Haloween of het zomerfeest. 

Maak het mee in de Bomenbuurt!