Dit is een werkgroep met zowel leden uit de Bomenbuurt als uit de Bloemenbuurt

Leden werkgroep Duurzame Bomen en Bloemenbuurt
Duurt Alkema
Henk Bakker
Rob de Groot
Martin Lenderink
Ineke Mulder
Lars Nanninga
Gonny Poelsma
Alexandra Tisma (voorzitter)

Contact
Alexandra Tisma
atisma@xs4all.nl

Activiteiten
•    Duurzame en energiebesparende ideeën verzamelen en delen met bewoners, ondermeer door duurzame bijeenkomsten te organiseren
•    Acties en ideeën over groen in de buurt bespreken 
•    Warmtescans uitvoeren
•    Bewoners helpen energie te besparen (energiecoaches)
•    Projecten uitvoeren, zoals de verduurzaming en vergroening van het Dreeshuis