Leden werkgroep Haagse Worm
Sigrid van der Laan
Kien van Rijn van Alkemade

Contact
Kien van Rijn
kienvanrijnvanalkemade@kpnmail.nl

Activiteiten
• Een Wormenhotel realiseren en beheren met als doel om compost te produceren van GFT afval